Únor 2010

Twilight wallpaper

28. února 2010 v 20:45 | Elea
Vesmír mění barvu. Teď je béžový

20. února 2010 v 11:54 | Elea

Vesmír mění barvu. Teď je béžový


Až neskutečně krásný je pohled na noční nebe. Inspiroval básníky i zamilované. Všichni v něm viděli tisíce jiskřiček na černomodré hlubině, planoucí žlutá, červená a modrá slunce, mlhavě bílý pás Mléčné dráhy. Jenže vesmír je béžový, od modré v dávnověku se posunul víc do červena.

Galaxie M31 v souhvězdí Andromedy na kombinovaném snímku satelitu Swift


Astronomové možná zahlédli stopy temné hmoty

20. února 2010 v 11:50 | Elea

Astronomové možná zahlédli stopy temné hmoty


edno z největších mystérií vesmíru - temná hmota - se zřejmě dalo zahlédnout. Na této záhadné složce, která podle odhadů tvoří čtvrtinu veškeré hmoty vesmíru, je totiž charakteristické to, že nezáří ani neodráží žádné záření. Je tedy neviditelná, dosavadními přístroji nezměřitelná.

Jeden z modelů rozložení temné hmoty ve známém vesmíru

Přesněji řečeno, není přímo změřitelná, nepřímo snad ano. Tým americké Fermiho laboratoře u Chicaga koncem loňského roku oznámil, že ji našel.
Temná hmota je podle jedné teorie tvořena subatomovými částicemi, tzv. wimpy (z anglického weakly interacting massive particles, slabě interaktivní hmotné částice). Měly by mít "normální" hmotnost jako atomová jádra, ale místo aby s jinými částicemi reagovaly, se od nich jen odrážejí. Jiná skupina vědců charakterizuje wimpy jako "běžnou" hmotu, která ale jaksi nic neodráží. Dali jí jméno Machos (massive astrophysical compact halo objects - hmotné astrofyzikální kompaktní objekty typu halo - prstencovitého či kulovitého tvaru).
Hmotou Země tedy wimpy projdou beze změny či interakce, ale zanechají za sebou stopu "slabé síly", jež je měřitelná.

Péče o vlastní auru

20. února 2010 v 10:10 | Elea
Zaujměme stoj spatný, několikrát se zhluboka nadechněme a vydechněme. Postupně se uklidníme a pomalu složíme z rukou nad hlavou "stříšku".
Zavřeme oči, soustřeďme se na naši auru. Po pár minutách ucítíme v dlaních pocit tepla.
Potom pomalu směrem dolů auru pohladíme a totéž provedeme po stranách, vpředu i vzadu.
Celým tělem se nám rozlije báječný pocit uvolnění, pohody a dobré nálady.


Výpočet své aury

20. února 2010 v 10:08 | Elea
Auru můžeme vnímat nejen vizuálně, ale můžeme využít také numerologických znalostí
a barvy aury si "vypočítat". Potřebujeme k tomu znát datum narození dané osoby.
Podle výpočtu pak stanovíme "hlavní" a "vedlejší" barvu aury.

Aura.jpg Aura image by mrjmiranda_myspace

Magický význam dnů

20. února 2010 v 10:06 | Elea
Pondělí : Tento den bys měla naslouchat svému vnitřnímu hlasu
Úterý : Perfektní na řešení konfliktů
Středa : Den komunikace
Čtvrtek : Dobrý na řešení problémů s penízky
Pátek : Den pro přátelství, lásku a vášeň
Sobota : Dobrý na odvrácení zlých sil
Neděle : Tento den symbolizuje rodinu a úspěch

Pentagram.jpg Pentagram image by AFI66

Magické symboly

20. února 2010 v 9:58 | Elea
AnarchieAnarchie:
Původ: Jeden z nejpopulárnějších symbolů mladých lidí minulých let, označující anarchii. Původně je význam vysvětlován okultisty jako Asmodéas - démonická síla, která mladistvé svádí k sexuálním perverzím a sebevraždám. Symbol vzbuzuje touhu postavit se proti zažitým pravidlům a dodává odvahu konat činy, které nejsou za normální situace v povaze nositele.

Význam: Symbol dává nositeli neomezenou moc ničit a způsobovat škodu na majetku
Hlava kozla

Hlava kozla


Původ: Hlava kozla, spodobnění Bafometa, je zpochybnění Ježíše jako ovečky a jeho smrti za lidské hříchy.

Význam: Symbol dává nositeli sílu přemoci lží přemoci nepřítele nebo nastalou bezvýchodnou situaci.
Pentagram

Pentagram


Původ: Využíval se při okultních rituálech pro ovládnutí temných sil a energií. Často je spojován se satanismem, zvláště když se umístí do centra pentagramu symbol kozla. Pět rohů nebo někdy pět čar znázorňuje 5 živlů: vodu, zemi, oheň, vzduch a ducha nebo myšlenku.

Význam: Symbol probouzí v nositeli možnost ovládnout druhé a získat nové utajené síly
Převrácený kříž

Převrácený kříž


Původ: Původně znázornění smrti apoštola Petra, který se při ukřižování cítil nehoden zemřít ve stejné pozici jako Kristus. Moderní význam tohoto symbolu je výsměch Krista, kdy se Luficer snaží převracet pravdu a dílo Boha ve lži a podvody.

Význam: Symbol dává moc přesvědčovat druhé, získat nad nimi nadvládu a využít je pro dosažení vlastních cílů.
Satanský kříž

Satanský kříž


Původ: Převrácený otazník, symbolizující zpochybňování moci Boha všemohoucího a zároveň zobrazuje neomezenou moc Lucifera. Okultní význam reprezentuje tři prince pekla: Satana, Beliala a Leviathana.

Význam: Probouzí u nositele černou stránku jeho duše a pomáhá získat fyzickou nadvládu nad nepřítelem.
Hexagram v kruhu

Hexagram v kruhu


Původ: Spojení mužského (trojúhelník směřující nahoru) a ženského (směřující dolů) principu ve smyslu vytvoření dokonalé harmonie. Tyto trojúhelníky, spojené uprostřed kruhu, znázorňují tušící mysl. Symbol hexagramu se velice často ve středověku používal při různých okultních rituálech. Dva samotné spojené trojúhelníky nazýváme také "Davidova hvězda".

Význam: Tento symbol pomáhá odhalit budoucí zlé úmysly a udržuje přátelství.
Peace

Peace


Původ: Původem symbol římského císaře Nera, který nenáviděl a pronásledoval křesťany. Znázorňuje zlomený a převrácený kříž. Znovuobjeven byl v šedesátých letech, kdy se začal používat při protestech proti nukleárním zbraním a západní kultuře. Nyní symbol zastupuje touhu po utopickém celosvětovém míru.

Význam: Symbol navozuje pozitivní myšlení a pomáhá k nositeli přitahovat šťastné události.
Oko boha Hora

Oko boha Hora


Původ: Symbol znázorňuje oko Egyptského boha Slunce Hora, které ztratil při boji se Setem. Samotné oko je univerzální symbol pro získání spirituálního vhledu, vnitřního zraku a vyššího vědění. Pohané jej používali k odhánění zla.

Význam: Ochraňuje před zlem a pomáhá při získávání utajených skutečností a nových vědomostí.
Spirála

Spirála


Původ: Dávný symbol označující většinu bohyní, dále dělohu, plodnost, ženskou sílu, neustálé změny a evoluci celého vesmíru.

Význam: Nositelce pomáhá připravit její tělo na nadcházející těhotenství, či podporuje správný chod již těhotenství probíhajícího.
Italský roh

Italský roh


Původ: Starodávný magický předmět původem z Itálie, používaný jako ochrana před "zlým okem". Objevuje se i v Keltských a Druidských mýtech a pověrách. Je rovněž nositelem štěstí a sexuální síly. V předkřesťanské Evropě byla zvířata s rohy považována za svatá, pokud jim směřovaly k Měsíci (bohyni Měsíce).

Význam: U nositele posiluje odvahu v nových vztazích a štěstí uspět u opačného pohlaví.
Jednorožec

Jednorožec


Původ: Jednorožec je starodávný symbol čistoty a ochrany, v moderním pojetí znázorňuje i sílu, moudrost a věčný život. Řekové popisují jednorožce jako divoká zvířata s léčivými schopnostmi a jedním spirálovitým rohem.

Význam: Symbol jednorožce zvyšuje sexuální přitažlivost, ale má i léčivé schopnosti.
Slunce a Měsíc

Slunce a Měsíc


Původ: Symbol je pohanským vyjádřením spojení protikladů - manželství Slunce a Měsíce a spojení ženského a mužského principu v jejich různosti. Vyjadřuje kompromis místo konfliktů a vybízí pokračovat i tam, kde se zdá být vše v pořádku.

Význam: Symbol přináší nositeli štěstí v partnerském vztahu a má moc usmiřovat.
Srdce

Srdce


Původ: List břečťanu, vyobrazený na prehistorických malbách dávno zapomenutých kultur dal vzniknout symbolu červeného srdce. Tento symbol nalézáme v nejstarším Řeckém i Římském umění - zejména na vázách - zobrazující jak fyzickou tak psychickou věčnou lásku, která vydrží i po smrti. O konečnou transformaci ze zeleného listu do známého červeného srdce se postaral středověk a především evropská milostná literatura.

Význam: Symbol srdce přináší šťastný, zamilovaný život a nikdy nekončící lásku.

Design 0*2 // Alice and Jasper :)))

19. února 2010 v 22:21 | Elea


Název: Alice and Jasper
Spokojenost: 10/10 :***
Doba trvání na blogu: Dlouuuho :)))
Čas výroby: 30 min (cca)

(Prosím hlasujte v anketě jak se vám líbí tento design..Dík :))

Čaj Rooibos

19. února 2010 v 19:26 | Elea

Čaj Rooibos

Rooibos se pěstuje pouze na plantážích Jižní Afriky o celkové rozloze 25.000 hektarů. Z této relativně nepatrné plochy se sklízí od ledna do dubna, dále zpracovává a poté distribuuje do celé řady zemí.
Ačkoli v Evropě se tento bylinný čaj objevil terpve nedávno, Jihoafričané znají blahodárné účinky rooibosu už více než 300 let. Rooibos doslova znamená červený keř (red bush), přičemž tento název je odvozen z červené barvy usušených lístků. Schopnost sklidit části stonku a lístků trvá u jednoho keře pouze 4-5 let, potom rooibos odumírá.
Rooibosové plantáže jsou umístěny minimálně 450 m nad mořem. Základní podmínkou pěstování je dostatek srážek, žádný mráz a lehce kyselé půdní prostředí.


Čaj Oolong

19. února 2010 v 19:25 | Elea
Čaj Oolong

Zelený čaj je čaj přírodní, zatímco čaj černý je zpracováván procesem zvaným fermentace. Mezistupeň mezi těmito čaji představuje právě čaj Oolong, který je však ve světové produkci čaje zastoupen pouze 2%, ačkoli je velmi populární v jižní Číně a na Thajwanu. Čaje polofermentované (Oolong, polozelené) se od černých a zelených liší jenom stupněm fermentace. Oolong je částečně oxidovaný čaj.


Čaj Honeybush

19. února 2010 v 19:23 | Elea
Čaj Honeybush

Honeybush neboli medový keř je příbuzný oblíbeného afrického čaje rooibos. Jeho chuť je sladší, lahodně medová. Pochází z Jihoafrické republiky. Získává se z keřovité rostliny rodu Cyclopia.
Květy jsou jasně žluté s výraznou sladkou medovou vůní. Získává se pouze z divoce rostoucích keřů, tudíž ho můžeme označit za 100% přírodní produkt.


Čaj Lapacho

19. února 2010 v 19:22 | Elea
Čaj Lapacho


V lesích v Brazílii, Bolívii, Peru, severní Argentině a Paraguaji, ale také v Africe, roste strom lapacho (ze španělštiny, čteme [lapačo]). Jeho lýko (vrstva tkání mezi kůrou a dřevem kmenu) dalo vzniknout legendárnímu čaji či pokladu Inků. Červená vnitřní kůra se získává z odrůd Lapacho Colorado (rudé lapacho) a Lapacho Morado (purpurové lapacho). V oblasti And dosahují tyto stromy stáří až 700 let.
Tento čaj se používá proti velkému množství různých infekcí. V 60.letech bylo zjištěno, že naftochinon extrahovaný z této stromové kůry má silné účinky proti virům, bakteriím i houbám. Nesmíme ho skladovat v umělé hmotě ani používat lžičky z umělé hmoty.


DOPLŇ:Nesnáším...

19. února 2010 v 19:07 | Elea

DOPLŇ:Bloguji už..

19. února 2010 v 19:06 | Elea

evoL...

19. února 2010 v 19:05 | Elea

Co uděláš s 5 miliony? :D

19. února 2010 v 19:03 | Elea

Máš nějaký zážitek s AC?

19. února 2010 v 19:03 | EleaTvoje NEJoblíbenější barvy?

19. února 2010 v 18:56 | Elea